Všichni chtějí vládnout světu 26

20. březen 2016 | 07.00 |
› 

Svět se změnil. Změnil se tak rychle, že si toho jenom málokdo dokázal všimnout. A aniž by to dokázal někdo zastavit, řítil se neustále kupředu. Pokrok byl ve všem. Vše se zdokonalovalo, a přestože byli lidé proti tomu, museli se s tím smířit. A protože byli někteří proti tomu, museli se odstranit. Nemůžeme si přece dovolit, aby nám někdo škodil v naší vlastní zahradě. Stejným heslem se řídil i Salieri a jeho rodina. Salieriho lidé proto ten den kráčeli v několika skupinách po pěti, aby se zbavili takovýchto červů. Měli rozkazy. Měli rozkazy, které je hnaly kupředu, a oni zapomínali na strach. I kdyby měli zemřít, splní rozkaz, který jim jejich pán uložil. To byla jejich povinnost vůči rodině. Rozděleni ve skupinách pronikali hlouběji a hlouběji do velkoměsta s myšlenkou, že brzy najdou místo, kam je jejich pán poslal. Připraveni zastavit všechny kolem sebe přidali do kroku.

Konečně se dostali do uličky, kam potřebovali. Opuštěná ulice, jak výstižné. Rozmístili se tak, aby několik lidí bylo ze všech stran a zamezili tak případným ztrátám nebo únikům. Vše jim zatím vycházelo podle plánu. Myšlenka, že většinou tyto akce plánoval Artur Salieri, je utvrdila v tom, že společnými silami a myslemi jsou mnohem lepší, než právě pravá ruka Salieriho. Měli toho ještě na splnění hodně, takže si museli pospíšit.

Mezi skupinku lidí hodili hořící Molotovovy koktejly, div lidi v kroužku neoslepili nebo nezabili rovnou. Zatímco byli mimo z toho neoznámeného útoku, rozběhli se všichni kupředu, ozbrojení a připravení splnit rozkaz, který jim byl vydán. Lidi od Lucky Luciana poznávali už i z dálky. O to raději se s nimi pobaví z očí do očí. Skrz Opuštěnou ulici se rozezněly výstřely a náboje padaly na zem. Po krátké chvíli bylo po nezákonném obchodu se zbraněmi a muži byli odvedeni za roh, kde byli okamžitě popraveni stylem, který se k jejich přestupku hodil. Zabily je jejich vlastní zbraně, doslova.

Salieriho lidé však ještě neskončili. Měli plno práce. Protože si Salieri zavolal své psy, měli nyní kupu práce, která by jinak připadla bratrům a jejich sestře. Alespoň se provětrali, to byla jedna z pozitivních věcí na tom všem.

Další skupinka pronikla do baru, který nesl jakýsi nápis. U Ohnivého Toma. Náboje létaly vzduchem, zatímco kulomety plnily svou práci, když střílely kolem dokola a ničily podnik a zabíjely lidi. Muži nestíhali utíkat, ženy umíraly za běhu. Salieriho lidi neprokázali ani špetku slabosti. Nesměli. Jinak by se museli sami okamžitě popravit.

Všechny nelegální obchody, které jim byly nahlášeny, ať už se zbraněmi nebo s drogami, byly vyřízeny stejným způsobem jako předcházející dva přestupky v Salieriho očích. Nepotřebuje konkurenci. Velkoměsto pomalu upadalo do chaosu, zatímco se ozývaly jenom výstřely z pušek nebo křik obětí, které ani netušily, proč musí zemřít. Ti, kteří se pokoušeli i útěk, byli stejně zabiti dřív, než ostatní. Rozkaz vedl Salieriho lidi až na území Lucky Luciana, kde se také vyřádili. Nyní už se šíleně smáli. Co všechno dokáže udělat s lidmi krev druhých? Věru skutečně zajímavé věci.

Protože v jednom podniku se jim nepovedlo zabít všechny, pochytali alespoň ženy, které zde pracovaly, a odvezly je do Salieriho sídla. Až budou mít čas, Salieri jim určitě dá chvilku soukromí.

Jen jeden muž přišel Salierimu oznámit, že jeho rozkaz úspěšně splnili. Sotva však otevřel dveře, kulka mu prošla hlavou. Klesl hned na zem a očima hleděl do stropu. Kde zatraceně udělal chybu? Ach, ano... Vstoupil bez zaklepání. Už znal důvod své smrti.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Všichni chtějí vládnout světu 26 primula 20. 03. 2016 - 12:11
RE(2x): Všichni chtějí vládnout světu 26 karolinajedes 22. 03. 2016 - 15:19
RE(3x): Všichni chtějí vládnout světu 26 spisovaterka 22. 03. 2016 - 16:21