Dej mi svou duši - Kapitola pět

11. duben 2016 | 07.00 |

"Chceš snad, abych zabil tvého bratra tobě před očima, Christiáne?" zeptal se Zelmen pobaveně a zvedl Ryana za hlavu před sebe.

"Přestaň!" zakřičel najednou ženský hlas a Zelmen se pobaveně ušklíbl, dívajíc se za sebe. Rychle se otočil, dávajíc Ryana před sebe a Athéna díky tomu udeřila jeho. Polekala se toho, co udělala a hned začala ječet. "Zelmene! Ty idiote! Já tě fakt zabiju!" A sotva se dostala k němu, Zelmen uskočil, házejíc Ryana stranou jako nějakého hadrového panáka. Dostal se přes Lucawa, který po něm střílel. Christián tiše sledoval Athénu, která se na něj usmála. "Zdravím, Christiáne, omluv toho idiota za sebou. Má sice čistou krev, ale jinak je úplně dutý," pronesla hrdě.

"To celkem zabolelo, víš to?" zeptal se Zelmen trochu uraženě.

Ryan se najednou rychle dostal zpod sutin budovy a oháněl se mečem, kterému se Zelmen se smíchem na rtech vyhnul. Bezpečně se dostal na budovu, ale to už po něm Lucaw několikrát vypálil. Zelmen se kulkám hravě vyhnul, jakoby tančil do rytmu, který mu určoval vítr, a sledoval radostnýma očima čtyři bezradné postavy pod sebou.

"Jestli chcete bojovat, dělejte to pořádně!" zvolal pobaveně a zvedl ruce. Potom je prudce dal k zemi a Ryan rychle ochránil Christiána tělem, zatímco se vítr prudce zvedl a proti nim letěly kusy z budovy. Athéna se dostala skrz a praštila Zelmena do obličeje, v tu chvíli všechno spadlo na zem, která se hned roztřásla a popraskala. Ti dva se nahoře začali hádat a Lucaw s Ryanem je sledovali s otázkou v očích.

Byl to Zelmen, kdo ukončil hádku, zacpal Athéně jednoduše ústa a povzdychl si. Omluvil se, že se nechal tak nehezky vyrušit, když se tak náramně bavili. Oči mu rudě zazářily a on jimi podíval na Ryana. Nemohl si odpustit nehezkou otázku, zda nemá hlad.

Ušklíbl se, vytáhl malou dýku a pořezal se jí po ruce.

"Pak tedy pij, dokud můžeš!" zasmál se pobaveně.

Ryanovi oči rudě zazářily, když sledoval padající kapičky krve, které letěly k zemi. Tesáky mu snad trochu povyrostly, když sledoval jednotlivé kapičky, jak padají dolů. Lucaw mu však hlavu rychle srazil k zemi, aby tak upoutal jeho myšlenky a on zapomněl na ten pach krve, který ho mučil a zároveň sváděl, aby utíkal pod budovu tak rychle, jak jen mohl, aby měl alespoň pár kapiček na jazyku.

Zelmen se jen pohrdavě, pobaveně rozesmál. Zhluboka se nadechl a zavřel oči.

"Hleď, Athéno, démon, který hladoví, jak nehezký pohled, že?" zeptal se Zelmen a seskočil dolů. Země pod ním jenom napraskla víc, div se úplně nezničila, a kráčel blíž ke třem bratrům. "A mohl bys jí mít tolik, kolik bys potřeboval na uhašení žízně," pokračoval směrem k Ryanovi a dýkou si zajel hlouběji do ruky a krev mu nyní stékala po prstech. "Stačí se mi jenom vzdát a vzít s sebou bratry. Oba je proměním. Krve je pořád dosti, ale brzy přijde všechna nazmar."

Ryan se vysmekl Lucawovi ze sevření a nejstarší bratr jenom bezradně sledoval, jak utíká k němu, zatímco mu oči temně rudě září a slintá jako nějaké zvíře, zatímco Zelmen vypadal naprosto spokojeně.

Najednou se však Ryan pobaveně ušklíbl.

"Na to ti seru," řekl Ryan jen a rozehnal se mečem. Avšak ten se těsně před Zelmenovou hlavou zastavil a démon ho spokojeně sledoval, zatímco mu oči temně rudě zářily. Potom mu ztemněly úplně a on se přestal usmívat.

"Svého rozhodnutí budeš litovat," řekl pouze, zvedl ruku, a aniž by se dotkl Ryana, odhodil ho stranou daleko od sebe.

Nemusel ani dlouho čekat a Lucaw po něm začal střílet. To už se před ním zjevila Athéna, připravena za něj položit život, ale kulka se najednou od ní odrazily, jakoby kolem ní byla jakási bariéra, a rozletěly se zpátky proti Lucawovi, který tohle nečekal a tak ho jedna z nich zasáhla do ramene a srazila k zemi. I přesto v bolestech vstal a pevně sevřel Christiána v rukách, kráčeje s ním pozadu, dál od nich, zatímco Zelmen kráčel s úsměvem k němu a Athéna ho následovala.

Ryan pomalu otevřel oči, ale viděl rozmazaně. Dokázal pouze rozeznat to, že Lucaw křičel, vyletěl do vzduchu a potom prudce klesl k zemi, tak jak určil Zelmen. Viděl jenom, jak Athéna popadla Christiána a odvlekla ho pryč násilím, zatímco následovala Zelmena, démona Vyšší vrstvy, Čisté krve, a potom už nic neviděl, jenom temnotu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře