Co jsme opět našli na půdě :)

30. srpen 2016 | 04.58 |

Opět jsme prohledávali starou půdu (ano, ve čtyři hodiny ráno, protože nemůžeme usnout! :) ) a našli jsme starý sešit z ČJ ještě z dob pradávných. :D No, posuďte sami - odborný popis historické události. Naše učitelka to tehdy přešla mlčením. Nevíme, zda jsme zaujali nebo byli příliš "odborní".

______________________________________________________________________

Odborný popis historické události

Ve své písemné práci jsme se zaměřili na druhou morovou epidemii, tzv. Černou smrt, která se šířila po světě v první polovině 14. století a měla za následek značné úmrtí lidí nejen v Evropě, ale i v Asii, tehdejší Mezopotámii a Africe.

Mor byl poprvé zaznamenán v roce 1330 v Číně, kde jako první zasáhl provincii Chu-pej ve střední Číně, odkud se rozšířil na sever, jih a západ. Ze západu se posléze rozšířil do Mezopotámie, Afriky, Sýrie, arabského poloostrova a v roce 1347 také do Evropy. Mor (zvaný též Černá smrt) v Evropě zasáhl přístavní města, Cařihrad a Trapezunt, která aktivně obchodovala s východními zeměmi.

České země zasáhla Černá smrt pouze okrajově – první vlnu moru odsunulo čerstvé a chladné povětří Čech. Díky suchým rokům byl v Českých zemích klid, ale druhá vlna, která zasáhla celý svět, postihla nakonec i České země v letech 1357-1363, které jsou historicky doloženy záznamy.

Tato vlna, která Evropou prošla, nebyla poslední. V následujících letech se ještě mnohokrát vracela, ale nebyla nikdy už tak prudká, jako tehdy. Mor se naposledy vyskytl v Evropě roku 1721.

Přestože se zde mor nevyskytl už skoro tři sta let, jsou zde nyní stejně závažné choroby, na které lidé umírají a na které ještě nebyl nalezen lék.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře