Lišky na vinici - jen tak z nudy..rozbor kapitol..

17. listopad 2016 | 07.00 |
› 

Pokud by čirou náhodou měl někdo zájem přečíst si tuto knhu, udělali jsme lehce podrobný zápis všech kapitol, takže mu tímto usnadňujeme práci. Nudili jsme a toto nám přišlo jako rozumnné využití času. Počtěte si a možná, že si knihu přečtete sami. :) I když - kterému normálnímu člověku se chce číst skoro 700 stránek? Nám ano! A zbožňujeme nekončící knihy! :) Zdraví Spisovaterka

________________________________________________________

LIŠKY NA VINICILION FEUCHTWANGER
Pierre Caron de Beaumarchais (Bumaršéz) se vrací domů, do Rue de Condé z Londýna. Dostal za úkol poslat zbraně do Ameriky povstalcům s nadějí, že se mu to potom vrátí v jiné formě. K jeho překvapení ho otec v tomto úkolu podporuje, stejně tak jeho poměrně bohatý přítel Charles Lenormant, který mu ochotně nabízí své peníze. Jde za ministrem války (Monsieur de Saint-Germain), aby mu dal několik zbraní pro povstalce z Ameriky. P. se získá povolení poslat zbraně do Ameriky. Když to jde říct Tereze, dozví se, že je těhotná. Na oslavu Lenormanta přijde P. pozdě, oznámí všem přítomným, že USA přijalo jeho nabídku zbraní. Někteří Francouzi se radují, jiní jsou zděšení. Ke konci oslavy lehce opilý P. a jeden z herců hrají hru pro svého přítele L. USA peníze neposílají, místo nich k nim přijede B. Franklin. P. napsal divadelní hru Figaro/Lazebník sevillský, která vystihuje situaci ve Francii – říká, že je to dobrá hra, ale divadla ji hrát pro veřejnost (na příkaz krále Ludvíka XVI.) nebudou. Aby se ujistil, že tři lodě (Eugénie, Alexandre a Victoire = jména lodí a dítěte Terezy) naplněné zbraněmi pro USA bezpečně vyplují na moře, vydává se na Sever Francie spolu se svým přítelem Paulem jako Monsieur Durand. Neodolá místnímu divadlu, kde hrají jeho hru, a poučuje herce, jak mají správně hrát – což má za následek jeho předvolání před ministra, který mu jeho chování vyčiní. (1. kapitola)
Benjamin Franklin spolu se svými vnuky, jejichž otec je ve vězení kvůli zradě (Američan do Anglie), pluje do Francie, pod lodí vedenou kapitánem Lambertem Wickesem. Když se vylodí ve Francii, je Benjamin vítán mezi francouzy. PB se touží setkat se s BF, ale ten mu moc pozornosti nevěnuje, přesto na jeho další nabídku na setkání přijímá.

Jejich rozhovor je však chladný a hlasy lhostejné, ale Benjamin posléze svého rozhodnutí lituje. (2. kapitola)
Ludvík a Antoinetta se vrátili z královského průvodu, navštívili princeznu Rohanu (3 psi dole) na slavnosti klubu Šeříková klika (Rohana+Karel+Xavier), kde Antoinettu opět lákali ke hracím stolům. Antoinetta má problémy s hraním se svými přáteli, tentokrát však hrát nechtěla. Byla však přemluvena, hrála na vypůjčené peníze a vyhrávala. Přestože je mezi lidmi Šeříkové kliky oblíbená, lid ji nenávidí, protože utrácí jejich peníze (nový zámek Trianon). Když se od kněze dozví, že její bratr Josef přijede, je ráda, ale také vystrašená. Karel si přijde k Ludvíkovi pro peníze, které mu nakonec Ludvík dává. Ludvík se brzy také dozví, že do Francie přijede bratr Antoinetty, Josef, a na přání ministra dává USA další milión pro povstalce proti Anglii. Ludvík ještě téhož dopoledne vytkne Antoinettě, že moc utrácí. (3. kapitola)
Josef přijede do Versailles. Prohlíží si Francii a posílá zprávy do Vídně své matce MT. Ony zprávy však získá francouzská policie, první vydá, druhý si uschová. Josef se chce setkat s B. Franklinem, ale nakonec po varování matky na schůzku nepřijde. Když ho však pozve jeho sestra, Antoinetta, neodmítne a přijde. Na oslavě vyjádří svůj odpor a nedůvěru k B. Franklinovi (Ani do Vídně by ho nepustil). Když konečně přijde na řadu hlavní důvodu, proč přijel do Paříže, Josef se zdá být lehce nesvůj (neplodnost). Dohodnou se, že Ludvík podstoupí zákrok. (4. kapitola)
B. pořád nedostal peníze od Ameriky, chce koupit další loď, která by dovezla další zbraně, ale nemá peníze (dluh u Lenormanta a vlády). Jde za hrabětem Vergennesem, který mu nakonec dá peníze na dluh i na novou loď, ale pohrdá jím. Paul se sejde s BF, rozhodne se, že pojede do Ameriky. Pierre se rozhodne napsat pokračování Lazebníka sevillského. Když některé z vět přečte jeho otci, jeho otec se s ním dlouze zasměje a poté zemře. Tereza mu porodí dceru Eugénii. Když přijdou peníze od Američanů, je to jenom výsměšná částka (za kapesníky, knoflíky a nitě). Paul nakonec do Ameriky odjel a Tereza souhlasí se svatbou (Rue Saint-Antoine). (5. kapitola)
Ludvík splní přání rakouské císařovny a Josefa, nechá se operovat a všichni očekávají narození příštího dědice trůnu. Chodí s A. na setkání Šeříkové kliky, přátelé A. se kvůli němu od ní pomalu vzdalují. P. donese D. pokračování Lazebníka, ta mu řekne, aby s tím zašel za Vaudreuilem. Tomu se hra líbí, proto se pokusí přemluvit L., aby dal svolení ke hraní Pierrovy hry. Mezitím se BF, SD a AL setkají a i přes BF menší nesouhlas, rozhodnou se, že poprosí PB, aby se setkal s MA = podpora USA. V. se rozhodne uspořádat oslavu, na kterou záměrně pozve BF, MA a PB. Na oslavu MA skutečně dorazí a s BF si promluví. MA = obdiv k USA. (6. kapitola)
Ludvík se dozví, že se A. setkala s BF. V Šeříkové klice ji však oslavují. Ludvík nakonec A. nic nevytkne, místo toho mu A. nabídne, aby v případě dalších vítězných bitev (Trenton a Princetown) USA se k nim připojil do války proti Anglii. 23. srpna, na Ludvíkovi narozeniny, je Trianon dostavěn a koná se zde oslava narozenin krále, ale také divadelní hra Lazebník sevillský. Když potom všichni hosté odejdou z oslavy, slíbí A., že přestane hrát a utrácet. Na přání A. L. propouští ministra války, Saint-Germaina. A. ztrácí na své popularitě a lidé ji nemají rádi za to, že se setkala s BF. A. se pohádá s Gabrielou, která si k ní přijde pro peníze pro svou tetu. Pohádají se, za pár dnů se koná večírek u princezny Rohanové = hraní, prohra, smíření. L. se o tom však dozví a jde ŠK vynadat. Paul pošle Pierrovi dopis, že kongres USA nechce platit (4 milióny = 1 pro Pierra), ale posílá tabák a indigo, jako platidlo. P. si s tím však hlavu nedělá, za vypůjčené peníze nechá svůj dům ještě více rozšířit dle vlastních představ, pozve si přátele a recituje jim novou hru, Figara. USA utrpělo porážku (Brandywin a Filadelfie), a tak jdou BF, SD, AL za Vergennesem, ten jim však nabízí 1 milion, když uklidní krále. P. se dozvídá o porážce od Paula, jede do Passy za BF, který ho uvítá. BF uspořádá malý večírek, na který se dopraví neznámý muž, který jim předá zprávu od kongresu, že zajali anglického generála. (7. kapitola)
Ludvíkovi přijdou Vergennes a Maurepas oznámit, že povstalci zvítězili u Saratogy. Místo aliance s Amerikou sní Ludvík o spojení se se svým bratrancem v Anglii, aby potom získal území Kanady. Toinetta na něj naléhá, aby uzavřel alianci – dopis španělskému králi (bratranec), svolení? Maurepas se mezitím setká s BF – M nevěří, že USA zůstane nezávislým státem. Zima je pro Francii krutá. Lidé jsou nevrlí a nenávidí Toinette, protože není těhotná. Desirée tlačí na Lenormanta, aby pomohl Pierrovi z finanční krize (milióny v tahu, aliance = Hortalez nemá smysl). L. se tedy rozhodne firmu Hortalez koupit (1 milion livrů a některé z jeho věcí – obraz D.). D. však jede za L., chce od něj odejít, on jí však nabídne svatbu. D. odmítá. Paul posílá P. dopis, že mu kongres pošle zboží (200 tisíc livrů) a také dopis, že si je kongres USA vědom svých dluhů. Španělský král odpoví Ludvíkovi kladně na jeho dopis. Je dohodnuta smlouva s USA a Francií o přátelské pomoci, pokud neuzavřou USA smlouvu s VB. Smlouvu si ovšem navzájem zástupci USA s Ludvíkem vracejí a připisují nebo škrtají určité body v ní. Nakonec L/XIV. (zástupce Gérard),BF, SD, AL podepisují smlouvu. (8. kapitola)
Voltaire v ten samý den, kdy je podepsána smlouva s USA a Fr, vyjede z Ferney do Paříže (jeho hra Irène = zpackání herci?). Voltaire však na představení nepřijde, nemocen. Pierre se rozhodne vydat jeho spisy (proti králi). Dne 13. března vstupují Fr. a VB do války. O týden později se LXIV. a BF setkají. BF přijde ve svém obnošeném kabátě bez vlásenky. BF mu sdělí, že kongres si je vědom svých závazků vůči Fr. Antoinette je spokojená. AL vyčte BF, že se choval nevlídně. Dalšího dne tedy jede AL, BF a jeho vnuk William opět do Versailles. Promluví si s Antoinettou. SD se vrací do USA, namísto něj přijíždí John Adams. Paul se vrací z USA, začíná bydlet u Pierra. Sejde se s Franklinem a ptá se ho, proč P. nedal jeho zboží z Ameriky = lidská hloupost. Paul nakonec umírá, na pohřeb přijde i BF. Antoinette a Desirée mezitím začnou zkoušet na první divadelní hru v novém divadle, Divadlo velkých pánů. Na první představení přijde i Ludvík. Vaudreuil zazpívá ke konci píseň námořníků, ve které zazní: "A vystrčíme zadek na anglického krále, který nám vyhlásil válku." Ludvík mlčí, zatímco se obecenstvo baví. Při druhé hře je však opět veselý. Nedlouho na to se Antoinette dozví, že je těhotná. Jedině Vaudreuil se neraduje. Voltaire umírá a je pohřben i přes zákaz. L. zakáže V. spisy. (9. kapitola)
BF obdrží dopis, že v Americe je bída, je potřeba peněz. Po V. smrti se P. rozhodne, že Figara i Voltairovy spisy (Opera omnia) zveřejní. Figaro je však zakázán. Désirée, která neustále zkouší s těhotnou Toinettou, jí předá spisy během zkoušky a A. chce vidět hru na jevišti. Ludvíka brzy přemluví a on souhlasí (herci: Vaudreuil a Désireé). V. však čte svou postavu tak vášnivě, že to Ludvíka rozhořčí. Pochválí sice oba herce, ale hru hrát nedovolí. P. však odmítnutím zklamán není. Lidé si brzy říkají o jeho nové hře a o nespravedlnosti ze strany krále. Vaudreuil naléhá na A., aby přesvědčila L., aby ho jmenoval ministrem války. L. souhlasí. Mezitím se připravuje hraní Figara v divadle na narozeniny Karla i přes L. zákaz. Když se o tom L. dozví, nechá sice herce připravit, ale v posledním okamžiku přikáže, aby hra byla zakázána. (10. kapitola)
BF znepokojují ostatní delegáti = nesouhlasy, menší důvěra. Posílá proto Kongresu dopis, aby ve Fr. zanechali pouze jednoho z nich. PB prodá dům v Rue de Condé (od Julie), aby splatil část svých dluhů. Když se dozví, že jedna z jeho lodí byla potopena během bitvy s Anglií, není sklíčen, nýbrž se raduje, dožaduje se spíše drobností, ale především zrušení zákazu hraní Figara. Vaudreuil přemluví A., aby přiměla Ludvíka zákaz zrušit. Povolí jen pro málo vybraných lidí a MA nesmí. Figaro má velký úspěch. Vaudreuil odjíždí na anglické pobřeží k vojsku a připravuje se na invazi. Když se do přístavu blíží loď, vydá se jí naproti. Kůň se mu však splaší, skočí do vody a V. potom už nikdo neuvidí. L. mu uspořádá náležitý pohřeb, na který přijde i BF. P. je v koncích, chce vyhlásit úpadek firmy Hortalez, ale Gudin mu řekne, že někdo (Brunelet) mu nabídne hypotéku (2 měsíce) za jeho dům. P. bez váhání přijímá. Ludvík vydává rozkaz uvrhnout PB do Saint-Lazare (ústav pro zlotřilé kněze a mladé darebáky). Gudin si myslí, že se lidé budou bouřit, místo toho se smějí a vytvářejí karikatury. Désirée i P. bližní shánějí peníze, aby mohli zachránit jeho dům před zabavením (nesplacená hypotéka). I Antoinette je rozhořčená, Ludvík tedy nařízení ruší, ale P. chce vědět, proč tam byl vůbec uvržen (lev a tygr). Ludvík jeho nároku vyslyší, P. chce odškodné, které také dostane (přes 2 milióny livrů). Když P. propustí, lidé nejdříve mlčí a potom se radují. (11. kapitola)
Z USA dojde dopis, BF je jmenován jediným velvyslancem a smí zůstat. AL je s tím nespokojen. Ludvík mezitím očekává narození svého potomka. Zpráva, že BF chce další půjčku (557 miliónů potom) na 25 milionů, ho rozčílí, ale souhlasí (přímo Washingtonovi). Lidé jsou rozhněvaní – válka = vyšší daně. Chtějí Figara! L. se rozhodne, že se Figaro bude hrát až po porodu Antoinetty. Hra projde úpravami, ale přesto se odehraje. 19. prosince 1778 A. porodí dceru (Marie Thérèse Charlotte) za účasti lidí ze dvora ale i občanů. Herci i přes zákaz říkají škrtnutá slova a lidem se hra líbí. Na konci P. oslavují. AL odjíždí zpět do USA. BF nakonec jde podepsat smlouvu s Francií o půjčce na 25 miliónů. (12. kapitola)

Postavy
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (Monsieur Durand) – králův tajemník, důvěrník francouzské vlády, agent? (firma Hortalez & spol. = tajně zbraně do Ameriky) 44 let
Paul Theveneau – přítel PB., nemocný, zemře
Julie, Tonton, Madelaine – sestry PB.
Emil – komorník
Filip Gudin – učenec
Charles Guillame de Lenormant – přítel PB.
Désirée Mesnardová – milenka Ch., herečka
Tereza – přítelkyně P., chce si ji vzít, těhotná, dcera Eugenie, Julie ji nechce ve svém domě
Benjamin Franklin – 71 let, oblíbený u povstalců, zástupce USA
Silas Dean, Arthur Lee 37 – zástupce USA
William (Temple) 17 a Benjamin (Bache) 6 Franklinové – vnuci B., nevlastní bratři?
Lambert Wickes – kapitán lodi
Gruet – obchodník, doprovází BF
hrabě Vergennes, Maurepas – ministři
Marie Antoinetta 21 + Ludvík XVI. 22 let = dcera Marie Terezie Habsburské, L.XVI. nemá rád Josefa
princezna Rohana (Chérie, Aimée, Joujou – psi)
Jules Polignac + Gabriela Polignacová – přítelkyně PR, ona 28, manželé
Francois Vaudreuil – milenec An., zemře
císař Josef 36 – bratr MA, "hrabě Falkenstein" = na cestách
Xavier 22, Karel 20 – bratři Ludvíka
Turgot 50 – bývalý ministr financí
Voltaire (Francois Arouet) – 83, zemře
Wagnière = doprovod Voltaira
William Lee = bratr Arthure Leea
Ralph Izard = 35 let, delegát kongresu
John Adams = nástupce AL, 45 let
doktor Lassone – druhý přítel Desirée

Pro srovnání...

Gabriela x Antoinetta (chudá x bohatá královna, statek x Versailles)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře