Aréna smrti - Kapitola osmá (3. část)

26. září 2015 | 07.00 |

   "Na Fialovém je něco zvláštního." řekl Moses a ostatní se na něj zmateně podívali. "Přestože tvrdí, jak vás všechny nenávidí, z neznámého důvodu vám však posléze hned pomůže. Když jsem vás poprvé viděl, nečekal bych, že se rozhodne pomoct i Šedému. Vždyť vypadají jako nepřátelé jenom od pohledu."

   "Fialový byl odjakživa proti téhle skupině." řekla Bílá.

   "Jo, i já jsem byla proti. Ale zase potkat ho a nechat se jím zabít, to mě mírně vyděsilo. Proto jsem se přidala." usmála se Černá.

   "To jste se spojili jenom ze strachu?" zeptal se Moses.

   "Ne, kvůli síle." řekla Bílá. "Všichni jsme začátečníci, sem bychom se nikdy odděleně všichni nedostali."

   "Že to říká někdo, jako jsi ty." zasmála se Černá a praštila ji do zad. "Nevím, kdo tady skolil Orthose."

   "Ale ty jsi ho taky skolila! Usekla jsi mu druhou hlavu!" protestovala Bílá hned.

   "Jasně, jasně, ale kdo mu usekl tu první, hm?"

0pt;line-height:115%">

   "Já, ale hned by mě sežrala ta druhá!"

   "Vaše starosti bych teda vážně chtěl mít." pousmál se Zelený. Bez úsměvu se však podíval ven. "Kdybych mu pomohl, porazili bychom ji, nebo by to dopadlo stejně? Šedý, žiješ, doufám..." pomyslel si.

   Ve větru byl slyšet něčí hlas. Zpívala to Labuť. Stála a vrcholku hory a zpívala ukolébavku pro své zbylé společnice, které ji následovaly. Hlas měla skutečně krásný. Někteří samotáři se nechali chytit a lavina je poté zavalila. Ona a její společnice byly na bezpečném místě, na vysokém místě, kde laviny padat nemohly. Zde vyčkávaly na konec tohoto bloku.

   Fialový se za jejím hlasem jenom na krátkou chvíli otočil. "Musím se dostat minimálně do bloku B, jinak se s ní nesetkám." pomyslel si. "Jinak všechny vzpomínky na ni mi zmizí. A k tomu, abych se tam dostal, potřebuji, aby všichni přežili. Začal jsem s nimi... skončím s nimi?" Vzpomněl si na svůj slib den před Krvavými hrami. "Říkal jsem si, že je zabiju ve spánku a oddělím se od nich. Tak proč jsem tak neučinil? A proč dokonce běžím zachránit toho, kdo za to může, že jsme se všichni spojili?"

   "Paní." ozval se muž a Vůdkyně se na něj podívala. "Proč necháváte Mosesa s nimi, paní?"

   "Nechápeš?" usmála se a podívala se na obrazovku. "Když je lidé budou zbožňovat, Moses jim může být nápomocný, aby se dostali do samotného konce. Ale ani on nemůže žít věčně. Z hrdinů se stávají legendy. Budeš hrdinou, Mosesi, abys je zachránil? Nebo je zabiješ, když už ti jednou začnou důvěřovat úplně.  zemřít..." řekl Zelený a po táv"

   "Kam tímhle míříte?"

   "Nechme, ať si hrají."

   "Nerozumím."

   "Protože jsi hlupák. Dokud budou sponzoři a peníze, můžeme je nechat, ať si hrají na hrdiny. Ale na konec... všichni stejně zemřou."

   "Neměla byste se připravovat?"

   "Proč? Má část je ještě hrozně daleko... Je čas."

   Muž v zeleném šátku se podíval na stav Zjizvených potomků. Viděl, že jsou pořád na posledním místě. Lidi už přestali bavit, proto je zaprodali a koupili si někoho jiného, kdo byl silnější. Najel kamerou na Šedého, byl celý zasypaný sněhem.

   "Měl by ses spíše hýbat, než tady jen tak ležet." poradil mu. "Zemřeš, pokud se nepohneš. Tak zní pravidla. A Vyjednávači za tebou klidně dojdou osobně, aby tě zabili. Především Giloba, který se vzteká ještě nyní."

   Pták od Fialového odletěl. A Fialový se hned vydal na druhou stranu. Vůdkyně se praštila do hlavy a zuřila.

   "Jak může být někdo takový magor?" zeptala se zle.

   Fialový se však konečně zastavil. Dostal se zpátky před jejich předešlou jeskyni. "Proč mě ten pták zavedl sem?" pomyslel si a pohlédl na ptáka za sebou, který máchal křídly, aby zůstal ve vzduchu, a prohlížel si ho. Mračil se na něj. "Na co tak hledíš?" zeptal se a udeřil ptáka do zobáku, čímž ho srazil k zemi. Vůdkyně vykulila oči.

   "Co si to dovoluješ?" zasyčela zle.

   Pták přepadl přes okraj skály a padal k zemi. Vůdkyně se ho jenom marně snažila vzbudit a přimět ho, aby máchal křídly. Dopadl na zem a Vůdkyně zavřela oči. Zle zavrčela.

   "To prase si ani neuvědomuje, že já mu určuji porážku." řekla zle.

   "Možná, že už nepotřebují vaši pomoc." navrhl muž. Žena na něj vrhla zlý pohled, a tak rychle utekl pryč z místnosti.

   "Nevychovanci, jako on, zaslouží lekci!" zmáčkla tlačítko. "Ať tě pohřbí hora, Fialový!"

   Země se rázem zatřásla. Moses otevřel oči a sledoval, jak ostatní popadali na zem pod tou sílou. Podíval se ven. Fialový vzhlédl. Sledoval obrovskou lavinu, která se sypala přímo na něj. Rychle vběhl do jeskyně.

   "Vůdkyně!" ozval se muž.

   "Máš s tím problém, odpade?" zeptala se zlým hlasem a podívala se na něj.

   "Ne..."

   "Tak mlč."

   Lidé mlčeli. Hlasatel nevěděl, co má říct. "Je tohle opravdu konec?" zeptal se nakonec. "Je snad Fialový pohřben zaživa v hoře?" Lidé náhle začali jásat a radovat se. Muž se zeleným šátkem měl mírně vykulené oči. "Vypadá to, že dnešek je pro Zjizvené potomky tím poslední den..."

   "Jaká škoda, už to vypadalo, že se zase chytí." poznamenala žena. "Ale no co. Vsadila jsem na jistotu. Uškrcení hadi to tento rok jistě vyhrají! Už předtím se blížili k výhře, ale nepovedlo se jim to."

   "Ale nezapomínej na některé samotáře. I ti jsou celkem dobří." ozval se muž vedle ní. Rázem zakřičel nějaký mladík, kterého strhla lavina. "Ale proti lavinám jsou bezmocní, to je fakt. Nikdo jim pak už nepomůže se z nich dostat, takže je po nich."

   Ze sněhu u jeskyně rázem vyletěla ruka a lidé zmlkli. Fialový se posléze vyhrabal ven a nadechl se čerstvého vzduchu. Usmál se.

   "Nic lepšího neumíš, Vůdkyně?" zeptal se vesele. Vůdkyně rozčílením vykulila oči. "Aby ses mě zbavila, budeš muset zkusit něco mnohem lepšího, než jenom tohle!"

   "Rozhodně se nechtějí jen tak vzdát." poznamenal muž.

   "To je jedno, jejich vůdce už to má stejně spočítané." pronesla Vůdkyně bez zájmu v hlase. "A pokud padne vůdce, skupina padne s ním. To je naše hlavní priorita. Pokud zemře Šedý, stáhne s sebou i zbylé Zjizvené potomky."

   "Nechcete snad...?"

   "Co se Vláda nedozví, to jí neublíží. Pošlete tam Vyjednávače."

   "To je proti pravidlům. Ještě to nebyl celý den. Taková jsou přece pravidla Bloku E!"

   "Protivíš se snad mému příkazu?" chytila ho žena za krk.

   "Ne."

   "Tak si pospěš a sprav ostatní, aby se připravili."

   "Rozumím."

   Pustila ho a muž okolo ní proběhl, zatímco se dívala na obrazovku před sebou. Mlčela. Usmála se. "Zjizvení potomci. Před dvěma lety jste sem všichni nastoupili. Co se změnilo během těch dvou let prázdnoty?"

   Fialový se rozhlédl kolem sebe a rozběhl se po úpatí hory pryč. Dolů spadl další sníh. Dopadl vedle zmrzlého Šedého. Doposud se nijak nepohnul. Sníh na zádech mu těžkl víc a víc.  Přibývalo ho každou chvílí. Vločky ho škrábaly po tváři. Nehýbal se. Byl skutečně mrtvý? Zemřel na podchlazení nebo na vykrvácení? Nebo na obojí?

   "Jestli chceš nyní zemřít, stačí říct." řekl muž v šátku a pousmál se. "Rád ti tvé trápení ušetřím, abys dál nemusel trpět, jako trpíš nyní."

   Šedé oči se rázem zadívaly před sebe. Viděl rozmazaně. Zvedl třesoucí se ruku, kterou měl rukou od sněhu, co mu tížil celé tělo. Nedosáhl, dokud ji nenatáhl pořádně. Dotkl se mrtvoly vedle sebe, která spadla. Byla to jenom kostra Vyjednávače, který tam zabloudil a zemřel. Všiml si jeho píšťalky. Pomalu ji k sobě přisouval třesoucí se rukou. Nadechl se a přiložil píšťalku k popraskaným rtům. Vyfoukl. Nic se neozvalo. Soustředil se na to, aby se mu povedlo alespoň trochu vzduchu fouknout do píšťalky. Odmítal tady zemřít. Přestože jeho tělo bylo celé zchladlé, pořád měl vůli žít. Slíbil si, že nezemře. Chtěl se ještě podívat ven. Ruka mu klesla k zemi. Díval se na píšťalku. Mírně ji stiskl. Studila ho. Po zemi posouval ruku, přestože si rozedřel kůži. S krátkými nádechy nabral dostatek vzduchu. Foukl...

   Píšťalka zazněla na celou horu. Všichni ho slyšeli. Všichni slyšeli, že Šedý ještě nechce zemřít. Přeje si žít a bojovat. Ruka mu klesla k zemi. Ale bude mu dovoleno, aby se i nadále pral o svůj život, nebo zde zemře? Končetiny přestával cítit. Zavíral pomalu oči. Byla mu zima.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře