Aréna smrti - Kapitola první (4. část)

1. srpen 2015 | 09.22 |

   "Máš strach?" zeptal se Fialový.

   "Kdo by neměl. Tady se bude jenom vraždit, abys přežil." odpověděl Šedý.

   "Fíha, štěstí, že jsme utvořili skupinu. S nimi bych být nechtěl." přiznal se Zelený a ukázal na Kiwiy. "Vypadají všichni střeleně."

   "Jenom mě zajímá, proč všichni máme stejné oblečení." řekla Černá zle. "Doufám, že nám nějací sponzoři hned něco pošlou."

   "Zjizvení potomci." řekla dívka z Úsvitu a přimhouřila oči. "Jenom složení z nováčků je poměrně riskantní." Pohlédla na Děti Arény smrti. "Ale i tak... Oni to udělali stejně několik let předtím a stejně byli skoro vítězové. Dělí je od svobody jenom pár výher. Tohle bude jejich poslední hra."

   "Zbavíme se hned těch děcek." zasmál se muž.

   "My tomu tady velíme." řekly ženy srostlé do sebe, vůdkyně Prasat & Sviní. "Ale souhlasíme s tebou. Bude to krátký proces."

   "A nyní." řekla Vůdkyně a postavila se. "Přejděme k otevření všech brán a rozdělení do bloků!" Dala ruku vedle sebe a před všemi se zjevilo osm bran.

"Nováčci, ať vás ani nenapadne jít hned do bloku A, tam vás čeká jenom smrt. Běžte do bloku H, všichni!" Nováčci ji teda poslechli. "Zbylí půjdou tam, kde předtím skončili! Hra o přeživí v Aréně smrti začala! Vybojujte si svou smrt nebo svobodu!"

   Zvon se rozezněl a všichni vběhli do bran, kam náleželi. Aniž by věděli, co mají dělat, prostě ji poslechli a zmizeli za branami. Když se Šedý rozhlédl kolem sebe, zarazil se. Lidé zmizeli a oni byli někde v lese. I ostatní se divili, kde to jsou. Nad nimi se objevila jakási tabule, byla tam Vůdkyně. I před ostatními z jiných skupin se zjevila stejná tabule.

   "Nováčci." řekla klidným hlasem. "Připravte se zabít se navzájem. Pouze pět skupin smí projít. Zabijte se navzájem, dokud nebude nanejvýš pět skupin. Ale to není finální číslo. Přežít může klidně i jenom jedna skupina. Hodně zdaru a ať vás provází jenom štěstí."

   "A kde jsou zbraně?" zeptala se dívka od Úsvitu zle.

   "Zřejmě budou někde tady rozmístěné." řekl muž za ní a rozhlédl se.

   Asi by bylo rozumné představit jednotlivé členy skupin, že? Zjizvené potomky známe všechny. Zrození tesáků tvoří: Gerwand Rusend, vůdce, 23 let, označení 199054-Vlk, Lillia Quitová, 24 let, 198969-Bestie, Roseman, 20 let, označení 19933011-Had... Zbylí členové nejsou podstatní. Rozbřesk labutí tvořily jenom ženy: Genruda Paranová, vůdkyně, 21 let, 19922510-Labuť, Sasania Roosová, 19 let, 1994611-Vrána, Saleka Swanová, 20 let, 199337-Sýkora, Hadana Snaková, 17 let, 199688-Vlaštovka... Zbylé není potřeba vědět.

   A ostatní? Jejich jména nám zůstanou ukryta. Čas utíkal rychle. Všichni se museli dostat na jedno místo, ke zbraním! Ale kde bylo? To věděl jen málokdo. Zjizvení potomci dobře poslouchali věci okolo sebe, aby byli schopni určit, kde jsou ostatní a kam utíkají. Ale pak...

   Koule na řetězu na ně náhle zaútočili a už svírali zbraně. Rychle uskočili stranou. Došlo jim, že neznají vůbec nic. A podle všeho, Koule na řetězu se až moc dobře informovali o tom, co se tady bude dít. Využili svého postavení, našli si zbraně a zaútočili.

   "Je na čase se rozloučit!" zasmál se jeden poměrně tlustý. Na místo toho, aby se jich zalekla, kopla ho Bílá do břicha a odstrčila stranou, k údivu všech okolo. Mračila se.

   "Na co čekáte? Až vás zabijí, magoři?" zaječela na své "společníky" zle a praštila druhého. Lidé se zaujetím sledovali, jak během chvíle vyřídila Koule na řetězu a hrdě se usmála.

   Náhle nad nimi začalo cosi blikat. "Zjizvení potomci: Diskvalifikace." přečetla Bílá zmateně. "Jak to?!" Čísla jim zazářila a oni zmizeli.

   "Zjizvení potomci mají zákaz účastnit se her na dva roky." řekla Vůdkyně klidným hlasem.

   "Cože?" zeptala se Černá. "Bílá! Ty potvoro!"

   Zmateně se rozhlíželi kolem sebe. "Uzavřeli nás do speciální cely, kde nejspíš počkáme pro nás chvíli, pro ně uběhnou dva roky. Je to proto, abychom vydrželi stále čilí. Asi pár lidí zmizí, ale to nám bude jedno. Pokud uděláme stejnou chybu, přijdeme zase zbytečně o čas." řekl Fialový.

   "Asi jsme si měli přečíst pravidla." uznala Černá.

   "To je nikdo nečetl?" zeptal se Šedý.

   "Myslela jsem si, že ty jo." řekla Bílá.

   "No bezva." vzdychl Zelený.

   "Podle všeho to zase začne." řekl Fialový a ostatní zpozorněli. "Je to vždycky chvíle. Připravte se!"

   "Pokud chceš někomu nakopat, počítej se mnou." řekla Černá vesele. Bílá hrdě přikývla a obě pohlédly před sebe. Zase jim zazářila čísla a oni zmizeli. Objevili se na tom samém místě.

   "Zdravím vás." slyšeli hlas Vůdkyně a zamračili se. Opět se obrazovka zjevila před nimi. "Dva roky jste byli mimo, snad jste si to srovnali v hlavě. Minulou soutěž opustili jenom Koule na řetězu, které jste zničili."

   "A jiné skupiny?" zajímal se Šedý.

   "Nikdo jiný už zde není, takže je to tak, jak jste to opustili. Jiní se už dostali ke zbraním a do vyšších bloků." usmála se Vůdkyně pobaveně a zmizela jim z očí.

   "Poměrně upřímné." řekla Bílá zle. "Takže tohle je blok H."

   "Vypadá to tak." řekla Černá. "Musíme si sehnat zbraně, jinak tady nevydržíme!"

   Šedý pohlédl nad ně, blikal na ně rok 2015. Uvězněni byli skutečně dva roky. Zbytečně přišli o dva roky. Ale i tak, rozhodli se, že tento rok už určitě vyhrají! Chtějí a musejí...

   "Kiwiové úspěšně nalezli nové zbraně a berou si poměrně dost bodných zbraní!" ohlásil muž sponzorům. "A máme taky zprávu, že se Zjizvení potomci zase vrátili zpátky. Přilnou k nim jejich předešlí sponzoři, nebo je zavrhnou úplně? Udělají zase chybu a jejich sponzoři na tom prodělají?"

   Muž v zeleném šátku vzhlédl k nabídce. Doposud nikoho nevolil, že by ho chtěl sponzorovat. Nakonec se dotkl Zjizvených potomků a udal svou první částku. Zadal tam bez váhání 38,000, přestože by se u začátečníků mělo začínat na 8,000 až 10,000, proč volil tak zbrkle? Musí jim hodně věřit, když k nim zase přilnul.

   "Ale! Máme zde jednoho, kdo si na ně zase vsadil. Po dvou letech a pořád věří, že by mohli vyhrát. No dobrá, ostatní skupiny už získaly minimálně dvacet vítězství. Některé se rozpadly a jiné byly kompletně vyhlazeny! A naši favoriti, Děti Arény smrti, se nechali schválně poslat na začátek. Ale proč? Chtějí snad povraždit mladší konkurenty?"

   "Dokažte mi vaši hravost, Zjizvení potomci." řekl zahalený muž.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře